Dil Seçin
tr

Umre Rehberi

UMRE NASIL YAPILIR

Umre ibadeti, Hanefi ve malikiler için müekked ( Peygamber efendimiz in SAV terketmediği)  sünnettir. Şafii ve Hambeli ler için farzdır. Umrenin belli bir zamanı yoktur. Hac ibadetinin yapıldığı yani kurban bayramı arifesi ve bayramın 4 günü hariç (Bu günlerde mekruhtur) her zaman yapılabilir.

UMRENİN FARZLARI

1-İhrama girmek.

2-Kabeyi tavaf etmek.

UMRENİN VACİPLERİ

1-Sa’y yapmak.

2-Traş olup ihramdan çıkmak.

UMRENİN SÜNNETLERİ

1-İhrama girmeden güsül abdesti almak ve güzel kokular sürünmek. 2 rekaat ihram namazı kılmak.

2- Niyet ettikten sonra “Lebbeyk” okumak

3-Tavafa başlarken, Hacerülesved’e veya hizasına, Rüknülyemânî yönünden gelmek

4-Tavafa başlarken ve her şavtın başında Hacerülesved’i istilâm etmek ( Bismillahi Allahu ekber diyerek elleri kaldırıp selamlamak)

5-Ardından sa`y yapılacak tavafların ilk üç şavtında erkeklerin remel yapması. Remel, tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve çabuk yürümektir. Remel sadece sonunda sa`y yapılacak tavaflarda yapılır. Kadınlar remel yapmazlar.

6-Tavafı yaparken şaftları peşpeşe ara vermeden tamamlamak.

7-  Remel yapılan  tavaflarda erkeklerin ıztıbâ yapması (sağ omuzu açık bırakma) Tavaf namazı kılarken ve sa’y yaparken sağ omuz kapatılır.

UMRENİN YAPILIŞI

Türkiyeden giden umreciler eğer ilk Mekkeye gidecekler ise Türkiyede uçağa binmeden niyetlenip ihrama girerler ve 2 rekaat ihram namazı kılarlar. Çünkü ilk Mekkeye gidecek olanlar Cidde havaalanına iniş yapacakları için ve Cidde Mikad sınırları içinde olduğu için uçakta ihrama giremezler.

Eğer ilk defa Madineye gidilecek ise, Medine den Mekkeye giderken Zülhuleyfe denilen yerde   (mescid-i şecere) ( (Mikad sınırı) niyet edip ihrama girerler ve 2 rekaat ihram namazı kılarlar. Telbiyeler getirilerek Mekke ye hareket edilir. Mekke ye varıldığında umreciler otele yerleştikten ve kısa bir dinlenmeden sonra umre için Mescid-i Haram a giderler. Kabe ilk göründüğünde dua edilir. Bu dua makbuldür.

Sonra tavafa niyyet ederek (Allah’ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum onu benden kabul buyur ve onu bana kolay kıl) ve Hacerül esved istilam ederek tavafa başlanır. Tavaf 7 şafttan oluşur. Herbir tur a şaft denir. 7 tur bitiminde tavaf bitmiş olur. Tavafa başlarken erkekler sağ omuzlarını açarlar ve tavafın sonuna kadar açık tutarlar (ıztıba). Bu tavafın ilk üç şaftında kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı yürümek sünnettir. (Erkekler için)

Tavafın her şaftında dua etmek ve Allah’a yalvarmak gerekir. Her ne kadar firmaların verdiği kitapçıklarda yada başka kaynaklarda mevcut olan tavaf duaları olsa da kişinin kendi yapacağı dua daha eftaldir. Dua yapmasını beceremiyorum diyenler bu hazır duaları yapabilirler. Ancak bu hazır duaları okumak dua yapmak değildir. Bu duaları içinden hissederek yapmalıdır. Dua okumak ile dua yapmak farklı şeylerdir. O mübarek mekanda Rabbimizin beytinde ve onun huzurunda gerek bu dünya gerekse ahiret hayatımız için yapacağımız hayırlı duaları aracısız direk Rabbimize samimiyetle iletmeliyiz. Bu dualar bizim Rabbimize olan dilekçemizdir. Bu dilekçenin imzası ise hiç olmazsa birkaç damla gözyaşı olmalıdır. Tavaf yaparken yanımızdakilerle dünya sohbetleri yapmamalıyız. Tavafın namazdan farkı sadece tavafta konuşabilmemizdir ancak zorunlu ise, o da hayır konuşmalıyız. Rabbimiz Bu mekanda tavaf yaparken samimi olarak yaptığımız dualarımızı kabul edecektir inşallah.

Tavaf tamamladıktan sonra sağ omuz ihramla kapatılır ve Makam-ı İbrahim’n hizasında tavaf yapanlara engel olmayacak şekilde biraz geri çekilip müsait bir yerde iki rekaat tavaf namazı kılınır. Böylece umrenin tavafı bitmiş olur. Müsait bir yerde zemzem içtikten sonra say yapmak için sefa tepesine gidilir.

Sefa tepesinde yüzler Beytullah a çevrilir ve say için niyet edilir ( Allah’ım senin  rızan için say yapmak istiyorum bunu benden kabul buyur ve onu bana kolay kıl). Hacer ül esved istilam edilir ve Sefa tepesinden Merve tepesine doğru yürümeye başlanır. İki yeşil direk arasında sadece erkekler  hızlı ve çalımlı yürüme yaparlar (hervele). Merve tepesine gelince bir şaft bitmiş olur. Tekrar Yüzler Betullaha çevrilir Hacerül esved istilam edilir ve Merveden Sefa ya doğru yürümeye başlanır. Böylece toplamda Sefa tepesinden Merve tepesine 4 şaft, Merve tepesinden de Sefa tepesine 3 şaft yapılır. Say yaparken yine dualar yapılır.  Say Merve tepesinde bitince Beytullaha dönülür ve dua edilir. Say dan sonra traş olunur ve ihramdan çıkılır.  Böylece umre bitirilmiş olur.

Mekkede kalındığı sürece, istenirse müsait zamanlarda mekkenin 5 km uzağında bulunan ve mikad sınırı olan Ten im denilen yere gidip tekrar ihrama girip umre yapılabilir.